Over ons

 

Growth Collective is opgericht met de insteek om organisaties met een circulaire missie te ondersteunen bij het opschalen, zodat deze meer of sneller impact kunnen maken. Onze ambitie is om een substantiële bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de Nederlandse markt. Om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden, zoals afgesproken in het klimaatakkoord.